06 24 68 38 61          info@commun-art.nl        

Fondsenwerving in provincie Groningen

Met CommunArt Projectenbureau werft Hans Elbersen in opdracht fondsen voor evenementen, theaterprojecten en beeldende kunstprojecten.

Hij verzorgt het indienen van de aanvraag bij geschikte fondsen en is daarvoor contactpersoon. Hij denkt mee over het projectplan en begroting, adviseert bij de voorbereiding van het evenement en ondersteunt bij de eindrapportage.  

Hij kan indien dat passend is deelnemen in het traject als zakelijk projectleider.

Per opdracht of traject kunnen prijsafspraken worden gemaakt. 

Samenwerken

CommunArt Projectenbureau

   06 24 68 38 61       info@commun-art.nl         Kevelinglaan 17, 7876 BK Valthermond        01150497