Commun-art
Hoofdweg 18
9698 AE Wedde - Groningen
Telefoon 0597-85 04 31
Mobiel 06-24 68 38 61

Acteurs in trainingen


CommunArt - Acting in training

Sinds 1995 levert CommunArt acteurs voor elke denkbare communicatietraining:
        
commerciële vaardigheidstrainingen, zoals
- verkooptrainingen
- omgaan met lastige klanten, conflicthantering
- plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken
- verzuimgesprekken
- managementtrainingen, coachingstrajecten  
- assessments
- agressietrainingen
- intakegesprekken, slecht nieuwsgesprekken
- eerste opvang na incidenten.
    
CommunArt heeft ervaring met leerdoelen en communicatievaardigheden op elk niveau, van basiscommunicatie verbaal/non-verbaal tot het leren toepassen van modellen zoals LSD, TA, DAS en NLP.
In bedrijfstakken variërend van banken tot uitzendbureaus, van IT tot veredelingsbedrijf en van autobranche tot begleiding en 'job-coaching' van mensen met een lichamelijk en/of verstandelijke handicap.

In managementtrainingen heeft CommunArt ervaring met Situationeel Leidinggeven, LIFO, HRM en People Management, Mentale Modellen en NLP, op elk niveau - van projectleiding tot individuele coaching.

Met name in de zorgsector levert CommunArt acteurs voor agressietrainingen, intakegesprekken, slecht nieuwsgesprekken en eerste opvang na incidenten, voor (groeps)begeleiders van verstandelijk gehandicapten, psychiatrische patiënten, dak- en thuislozen, jongeren en drugsverslaafden.
    
      CommunArt heeft een eigen netwerk
             van ervaren trainingsacteursHet werken met acteurs in trainingen

Welke toevoegende waarde heeft het werken met trainingsacteurs?

Voor de cursist is de acteur ‘levend lesmateriaal’, een sparringpartner met wie hij of zij een aantal vaardigheden kan oefenen en/of leerdoelen kan verwezenlijken. In die zin is de acteur dienstbaar aan cursist en trainer. De bijzondere vaardigheid van een trainingsacteur is om ‘gedrag terug te geven’ en zo de cursist te helpen zich bewust te worden van wat werkt en wat niet door inzicht te krijgen in hoe zijn gedrag dat van de gesprekspartner beïnvloedt.

Het voordeel van werken met een acteur is dat deze achteraf vanuit de rol feedback kan geven: hoe hij de cursist ervoer, het waarom van zijn gedrag(sverandering), en hoe hij zich op enig moment voelde.

Daarnaast geeft hij eventuele tips vanuit zijn specifieke deskundigheid. Daarin ondersteunt de acteur de trainer, met de behandelde theorie of het trainingmodel als referentiekader.

In alle gevallen is het mogelijk voorafgaand aan een traject met de opdrachtgever af te stemmen, wat een goede werkwijze voor de doelgroep kan zijn en welke methoden en casus geschikt zijn voor de rollenspelen. Maximale kwaliteit en een zo hoog mogelijk rendement van de training staan daarbij voorop.

In sommige leersituaties, ook bij grotere groepen, kan een zgn. regiemodel een effectieve en werkbare vorm van ‘acting in training’ zijn. Daarbij worden acteurs aangestuurd/geregisseerd door publiek om een bepaalde herkenbare situatie uit te spelen, en zo te laten zien wat werkt en wat niet. Meestal wordt daarbij naast de acteurs een intermediair tussen publiek en spelers ingezet (facilitator), b.v. een trainer of iemand van het bedrijf of de instelling.
    
De acteur als co-trainer

Goede trainingsacteurs zijn veelal ook inzetbaar als co-trainer.
De acteur kan met de cursisten b.v. een aantal speloefeningen doen, passend binnen het kader van de training. Daarin is hij of zij dan tevens (mede)verantwoordelijk voor het groepsproces. Het toepassen van dramatechnieken en improvisatieoefeningen kan extra kwaliteit en meerwaarde aan een training geven.

De acteurs maken daarbij gebruik van oefeningen uit hun eigen acteeropleiding en Theatersport en steunen daarbij mede op hun ervaring met acteertrainingen en workshops theaterimprovisatie.